30.08.2021

Aldersfastsettelse av elg fra jakt i 2019 og 2020 er klar

Du finner oversikt over aldersfastsettelsen her.

09.06.2021

Tildeling av jakt for Innsetmerket Gisingerbekken utmarkslag og Midtskogmarka grunneierlag

Da er jakt tildelt for disse to områdene. Du finner oversikt for IGU her og for Midtskogmarka her.

13.05.2021

Innsetmerket Gisingerbekken utmarkslag 2021

Frist for å søke jakt ved IGU 2021 er 1.juni.
Du kan lese mer om elg-, hjort- og rådyrjakt her og lagsjakt for hjort og rådyr her.

13.05.2021

Fagerhaug grunneierlag 2021

Informasjon om jaktsøknad for Fagerhaug grunneierlag 2021 finner du her.

06.04.2021

Midtskogmorka grunneierlag 2021

Det er i dag lagt ut oppdaterte jaktregler og søknadsskjema for Midtskogmorka grunneierlag.

Jaktreglene kan du lese her.

Søknadsskjema finner du her.

Tildeling av jakt 2020

Tildelingen av årets jakt finner du her.

Det er som i fjor litt få søknader på elgjakta. Derfor har styret slått sammen periodene. Dette vil da føre til store kvoter på jaktlagene. Derfor valgte vi å se på muligheten for å dele felt 1 på lik linje som for lagsjakt rådyr.

For rådyrjakt og bukkejakt har vi fått inn mange søknader. Vi ønsker en litt høyere avskytning. Med å dele felt 1 også i bukkjakta får vi inn to ekstra jegere. Under hjort og rådyrjakt vil det bli mulig å få tilleggs dyr.

Ta kontakt med styret om du lurer på noe. God jakt!

Søknad jakt 2020

Nå kan du finne søknadsskjema for jakt 2020 i menyen til venstre.

Der ligger søknadsskjema for Innsetmerket Gisingerbekken Utmarkslag, Fagerhaug Grunneierlag og Midtskogmorka Grunneierlag. Du kan også finne regler for tildeling av jakt i Midtskogmorka Grunneierlag.

Du finner alle skjemaene i menyen til venstre under "Søknad og tildeling jakt".

Aldersfastsettelse av elg felt i 2018

Under Rapporter og Alder elg i menyen til venstre kan du se en oversikt over skutt elg i jakta 2018.
Det er også informasjon om aldersfastsettelsen i dokumentet.

Du kan også se oversikten ved å  trykke her.

Tildeling jakt 2019

Tildelingen av årets jakt i Innsetmerket Gisingerbekken Utmarkslag (IGU) er nå lagt ut.

Tildelingen finner du her eller ved å gå på "Søknad og tildeling jakt" under menyen til venstre. Hold musen over "Innsetmerket Gisingerbekken" og til slutt over "Tildeling av jakt".

Styret i IGU ønsker rekruttering og derfor har Tyra Bretten og Even Bretten fått egne rådyrkort.

 

Referat fra årsmøtet 2019

Referat fra årsmøtet som ble holdt i mars er nå også lagt ut. Du kan lese det her eller finne det via menyen til venstre.

Godkjent bestandsplan for hjortevilt
for Nordskogen og Drivdalen 2019 - 2021

Klikk her for å komme til dokumentet.

Bestandsplanen inneholder blant annet statistikk for tidligere perioder,
sett elg-informasjon, og avskytningsplan for elg, hjort og rådyr.

Planen finner du også i menyen til venstre under rapporter.
Der ligger også forrige periodes plan.

Jakt 2019

Da er det gjort klart for søke om jakt for 2019.

Nytt i år er at vi på IGU sine hjemmesider også utlyser jakt for Fagerhaug grunneierlag. Du finner informasjon om jakt for Fagerhaug under fanen Søknad og tildeling jakt - Fagerhaug grunneierlag (se bilde).
For Fagerhaug grunneierlag kan det søkes jakt på storvilt og rådyr.

Under fanen Søknad og tildeling jakt finner du også søknadsskjema for jakt ved IGU. Søknadsskjemaene skal også i år sendes til Øyvind Veskje. 

Innsetmerket Gissingerbekken utmarkslag har på sikt en plan om å samle søknadene for jakt for alle bestandsplanområdene i Nordskogen-Drivdalen.

Årsmøte 2019

Innkalling og årsmelding ligger under menyen "årsmøter" til venstre.

Styret ønsker velkommen til årsmøte den 28. mars klokken 20:00.

Årsmøtet holdes på Oppdalsporten!

Det blir enkel servering.

Velkommen!

Velkommen til møte for medlemmer og jegere!

Sted: Granmo Camping 
Dato: torsdag 28. februar 2019
Tid:  20:00

Tema blir: "sett og skutt", bestandsplan, foring elg.
En representant fra kommunen kommer for å informere oss om "sett og skutt".

Det blir mulighet for å komme med innspill til årsmøte.

Enkel servering med pizza!

Husk innspill til årsmøtet må leveres før 1. mars.

Tildeling av jakt 2018

Årets tildeling av jakt kan du finne ved å klikke her!

Årsmøte 2018
Årsmøtet ble avholdt onsdag 22. mars.
Ingen innkomne saker, og alle årsmøtesaker blr godkjent.

Referat fra årsmøtet vil bli lagt ut under egen fane så snart det er signert.

Nye digitale kart

Under fanen "Kart" i menyen finnes det nå nye digitale kart over jaktområdet.

Tusen takk til Jon Anders Krokann som har ordnet dette for oss!

Trykk her for å komme til bestandsplanen

Godkjent Bestandsplan for hjortevilt for 
Nordskogen og Drivdalen 2016-2018

 

Klikk her for å komme til dokumentet.

Bestandplanen gir mye interessant informasjon om kommunale mål, bestandsplanområdets  målsettinger, evaluering og også en del data.

Tildeling av jakt 2016
Oversikt over tildelingen av jakt kan du se ved å klikke her.

Årsmøte 2015

Protokoll fra årsmøtet: klikk her

Vinterforing av elg

Innsetmerket Gisingerbekken Utmarkslag startet opp foringsprosjet for elg vinteren 13/14. Styret utarbeidet en foringsplan høsten 2013, og det ble investert i 4 foringshekker som ble satt ut i området. Det har vært en mild og snøfattig vinter, noe som har ført til at oppsyn og kontroll har vært forholdsvis enkelt. Øyvind Veskje og Arne Rolvsjord har ukentlig fulgt opp foringsstedene. Arne har hatt ansvar for utkjøring av rundball slik at det til en hver tid var nok for i hekkene. Det har gått med 30 rundballer på vinterens foringsprosjekt.

 Utmarksalget søkte disse aktører om tilskudd til foringsprosjektet:
- Jernbaneverket
- Oppdal Kommune
- Driftsplanområde 2

Uten positive holdninger og økonomisk støtte hadde det vært vansklelig og fått realisert prosjektet.
Styret takker alle tre for viktige økonomiske bidrag!