Felles informasjonsside for
- Innsetmerket Gisingerbekken Utmarkslag (IGU)
- Midtskogmorka Grunneierlag (MG)
- Fagerhaug Grunneierlag (FG)

Se egne faner for de ulike lagene og mer informasjon

 

Ny web-side for jaktoppdal.

Vi har startet arbeidet med å lage ny web-side for jaktoppdal. I den forbindelse trenger vi bilder fra turer, med og uten våpen fra de delene fra Oppdal dette gjelder (IGU, Fagerhaug, Midtskogmorka etc). Har du bilder som du kan og vil dele kan du sende dem hit .

Referat fra møtet der dette ble besluttet ligger under "referater". 

 

Jakt Fagerhaug
Oppdatert informasjon om søknad på jakt for Fagerhaug 2023 ligger under Fagerhaug grunneierlag.

 

Tildeling av jakt 2024 for IGU finner du her

 

Søknad jakt 2024 for IGU

Det er åpent for å søke jakt for 2024. Søknadsskjema finner du her og under fanen "søknad jakt IGU"

Merk at søknadsfristen er 1. mai!


Søknad jakt 2024 for Midtskogmorka Grunneierlag
Det er åpnet for å søke jakt for 2024. Søknadsskjemaet blir lagt ut her og under fanen "Midtskogmorka grunneierlag" og "søknadsskjema. 
Merk at søknadsfristen for jakt er 1. juni!

 

Innkalling til årsmøter 2024 for både IGU og MG

IGU:
Innkalling til årsmøte i Innsetmerket-Gisingerbekken Utmarkslag 4. april 2024. Klikk her
- se egen fane (årsmøter) for innkalling og årsmøtedokumenter

MG:
Innkalling til årsmøte i Midtskogmorka grunneierlag mandag 8. april 2024. Klikk her
- se egen fane for Midtskogmorka grunneierlag på venstre side for innkalling og årsmøtedokumenter

 

Aldersfastsettelse av elg fra jakta 2023 er klar

Ligger under rapporter àAlder elg

 

..................................................

Innlegg 2023

Tildeling av jakt IGU
Tildeling av jakt IGU 2023 finner du her

Jakt Fagerhaug
Oppdatert informasjon om søknad på jakt for Fagerhaug 2023 ligger under Fagerhaug grunneierlag.

Jakt Midtskogmorka grunneierlag 2023
Oppdatert informasjon om tildeling av jakt ligger under egen fane for Midtskogmorka Grunneierlag.

 

Søknadsskjema for jakt på IGU sine jaktfelt for jakt 2023
Søknadsskjema for jakt på IGU sine jaktfelt ligger under "Søknad jakt IGU"
Du kan også finne skjemaet her
Søknadsfristen er 1. juni.

NB! Bruk pc når du skal hente skjemaet. Vi har fått tilbakemelding om at det ikke alltid fungerer fra mobilenheter.

 

Aldersfastsettelse av elg fra jakta 2022 er klar

Ligger under rapporter àAlder elg

 

Innkalling til årsmøte 2023

Dato: 23. mars 2023
Tid: 19:30
Sted: Oppdal turisthotell

Det blir enkel servering!

Saksliste og informasjon finner du her

Referat ligger under "årsmøter".

 

Godkjent bestandsplan - Nordskogen og Drivdalen bestandsplanområde 2022-2024

Bestandsplanen finner du her

 

Tildeling av jakt IGU 2022

Oversikt over tildeling av jakt på IGU sine jaktfelt finner du under informasjon jakt IGU. 

Du finner dem også her

 

Regler for tildeling av jakt IGU

Oppdaterte regler for tildeling av jakt ligger under jaktregler IGU - jaktregler. 

Du finner dem også her

 

Tildeling jakt Midtskogmorka

Oversikt over tildeling av jakt på Midtskogmorka ligger under Midtskogmorka - Tildeling jakt

 

Søknadsskjema for jakt på IGU sine jaktfelt

Søknadsskjema for jakt på IGU sine jaktfelt ligger under "Søknad jakt IGU"

Søknadsfristen er 10. juni.

NB! Bruk pc når du skal hente skjemaet. Vi har fått tilbakemelding om at det ikke fungerer fra mobilenheter.

 

Søknadsfrist for jakt  på IGU sine jaktfelt settes til 10. juni 2022

Nytt søknadsskjema kommer siste halvdel av mai.

 

Jakt Fagerhaug

Oppdatert informasjon om søknad på jakt for Fagerhaug 2022 ligger under Fagerhaug grunneierlag.

 

Jakt Midtskogmorka

Oppdaterte regler og søknadsskjema for 2022 ligger under Midtskogmorka grunneierlag

 

Resultat av aldersfastsettelse av elg, felt 2019 og 2021 

Ligger under rapporteràAlder elg

 

Innkalling til årsmøte 2022

Dato: 22. mars 2022
Tid: 20:00
Sted: Oppdal turisthotell

Det blir enkel servering!

Saksliste og informasjon HER.

 

Referat fra årsmøter ligger under "Årsmøter"

30.08.2021

Aldersfastsettelse av elg fra jakt i 2019 og 2020 er klar

Du finner oversikt over aldersfastsettelsen her.

09.06.2021

Tildeling av jakt for Innsetmerket Gisingerbekken utmarkslag og Midtskogmarka grunneierlag

Da er jakt tildelt for disse to områdene. Du finner oversikt for IGU her og for Midtskogmarka her.

13.05.2021

Innsetmerket Gisingerbekken utmarkslag 2021

Frist for å søke jakt ved IGU 2021 er 1.juni.
Du kan lese mer om elg-, hjort- og rådyrjakt her og lagsjakt for hjort og rådyr her.

13.05.2021

Fagerhaug grunneierlag 2021

Informasjon om jaktsøknad for Fagerhaug grunneierlag 2021 finner du her.

06.04.2021

Midtskogmorka grunneierlag 2021

Det er i dag lagt ut oppdaterte jaktregler og søknadsskjema for Midtskogmorka grunneierlag.

Jaktreglene kan du lese her.

Søknadsskjema finner du her.

Tildeling av jakt 2020

Tildelingen av årets jakt finner du her.

Det er som i fjor litt få søknader på elgjakta. Derfor har styret slått sammen periodene. Dette vil da føre til store kvoter på jaktlagene. Derfor valgte vi å se på muligheten for å dele felt 1 på lik linje som for lagsjakt rådyr.

For rådyrjakt og bukkejakt har vi fått inn mange søknader. Vi ønsker en litt høyere avskytning. Med å dele felt 1 også i bukkjakta får vi inn to ekstra jegere. Under hjort og rådyrjakt vil det bli mulig å få tilleggs dyr.

Ta kontakt med styret om du lurer på noe. God jakt!

Søknad jakt 2020

Nå kan du finne søknadsskjema for jakt 2020 i menyen til venstre.

Der ligger søknadsskjema for Innsetmerket Gisingerbekken Utmarkslag, Fagerhaug Grunneierlag og Midtskogmorka Grunneierlag. Du kan også finne regler for tildeling av jakt i Midtskogmorka Grunneierlag.

Du finner alle skjemaene i menyen til venstre under "Søknad og tildeling jakt".

Aldersfastsettelse av elg felt i 2018

Under Rapporter og Alder elg i menyen til venstre kan du se en oversikt over skutt elg i jakta 2018.
Det er også informasjon om aldersfastsettelsen i dokumentet.

Du kan også se oversikten ved å  trykke her.

Tildeling jakt 2019

Tildelingen av årets jakt i Innsetmerket Gisingerbekken Utmarkslag (IGU) er nå lagt ut.

Tildelingen finner du her eller ved å gå på "Søknad og tildeling jakt" under menyen til venstre. Hold musen over "Innsetmerket Gisingerbekken" og til slutt over "Tildeling av jakt".

Styret i IGU ønsker rekruttering og derfor har Tyra Bretten og Even Bretten fått egne rådyrkort.

 

Referat fra årsmøtet 2019

Referat fra årsmøtet som ble holdt i mars er nå også lagt ut. Du kan lese det her eller finne det via menyen til venstre.

Godkjent bestandsplan for hjortevilt
for Nordskogen og Drivdalen 2019 - 2021

Klikk her for å komme til dokumentet.

Bestandsplanen inneholder blant annet statistikk for tidligere perioder,
sett elg-informasjon, og avskytningsplan for elg, hjort og rådyr.

Planen finner du også i menyen til venstre under rapporter.
Der ligger også forrige periodes plan.

Jakt 2019

Da er det gjort klart for søke om jakt for 2019.

Nytt i år er at vi på IGU sine hjemmesider også utlyser jakt for Fagerhaug grunneierlag. Du finner informasjon om jakt for Fagerhaug under fanen Søknad og tildeling jakt - Fagerhaug grunneierlag (se bilde).
For Fagerhaug grunneierlag kan det søkes jakt på storvilt og rådyr.

Under fanen Søknad og tildeling jakt finner du også søknadsskjema for jakt ved IGU. Søknadsskjemaene skal også i år sendes til Øyvind Veskje. 

Innsetmerket Gissingerbekken utmarkslag har på sikt en plan om å samle søknadene for jakt for alle bestandsplanområdene i Nordskogen-Drivdalen.

Årsmøte 2019

Innkalling og årsmelding ligger under menyen "årsmøter" til venstre.

Styret ønsker velkommen til årsmøte den 28. mars klokken 20:00.

Årsmøtet holdes på Oppdalsporten!

Det blir enkel servering.

Velkommen!

Velkommen til møte for medlemmer og jegere!

Sted: Granmo Camping 
Dato: torsdag 28. februar 2019
Tid:  20:00

Tema blir: "sett og skutt", bestandsplan, foring elg.
En representant fra kommunen kommer for å informere oss om "sett og skutt".

Det blir mulighet for å komme med innspill til årsmøte.

Enkel servering med pizza!

Husk innspill til årsmøtet må leveres før 1. mars.

Tildeling av jakt 2018

Årets tildeling av jakt kan du finne ved å klikke her!

Årsmøte 2018
Årsmøtet ble avholdt onsdag 22. mars.
Ingen innkomne saker, og alle årsmøtesaker blr godkjent.

Referat fra årsmøtet vil bli lagt ut under egen fane så snart det er signert.

Nye digitale kart

Under fanen "Kart" i menyen finnes det nå nye digitale kart over jaktområdet.

Tusen takk til Jon Anders Krokann som har ordnet dette for oss!

Trykk her for å komme til bestandsplanen

Godkjent Bestandsplan for hjortevilt for 
Nordskogen og Drivdalen 2016-2018

 

Klikk her for å komme til dokumentet.

Bestandplanen gir mye interessant informasjon om kommunale mål, bestandsplanområdets  målsettinger, evaluering og også en del data.

Tildeling av jakt 2016
Oversikt over tildelingen av jakt kan du se ved å klikke her.

Årsmøte 2015

Protokoll fra årsmøtet: klikk her

Vinterforing av elg

Innsetmerket Gisingerbekken Utmarkslag startet opp foringsprosjet for elg vinteren 13/14. Styret utarbeidet en foringsplan høsten 2013, og det ble investert i 4 foringshekker som ble satt ut i området. Det har vært en mild og snøfattig vinter, noe som har ført til at oppsyn og kontroll har vært forholdsvis enkelt. Øyvind Veskje og Arne Rolvsjord har ukentlig fulgt opp foringsstedene. Arne har hatt ansvar for utkjøring av rundball slik at det til en hver tid var nok for i hekkene. Det har gått med 30 rundballer på vinterens foringsprosjekt.

 Utmarksalget søkte disse aktører om tilskudd til foringsprosjektet:
- Jernbaneverket
- Oppdal Kommune
- Driftsplanområde 2

Uten positive holdninger og økonomisk støtte hadde det vært vansklelig og fått realisert prosjektet.
Styret takker alle tre for viktige økonomiske bidrag!