Resultat av aldersfastsettelse elg felt i 2022

Her kan du se oversikt over felte dyr i jakta 2022 og faldersfastsettelse av dyrene.

Resultat av aldersfastsettelse elg felt 2019 og 2021

Her kan du se oversikt over felte dyr i jakta 2019 og 2021 i Oppdal og aldersfastsettelsen av dyrene.

Resultat av aldersfastsettelse elg felt 2018

Her kan du se oversikt over felte dyr i jakta 2018 i Oppdal og aldersfastettelsen av dyrene.