Resultat av aldersfastsettelse elg felt 2018

Her kan du se oversikt over felte dyr i jakta 2018 i Oppdal og aldersfastettelsen av dyrene.