Priser:

alle priser er inkl. moms.

Rådyr bukkejakt                           kr. 850,- pr dyr
Rådyrjakt etter  01.11                  kr. 800,- pr dyr
Småviltkort                                   kr. 750,- pr. sesong
Jakt/fangst rovvilt                         kr.     0,- pr sesong. Jegere må registreres
                                                                                       og kort tildeles

Grunnpris elg kr. 3.000,- pr dyr.
Prisliste elg finner du her: Prisliste elg 2017

Prisliste for elg 2017 er lik prisliste for 2016


Grunnpris hjort: ungdyr/voksne kr. 1.000,-, kalv kr. 500,-
Hjort: Pris per kilo felte dyr
- Årskalv < 20 kg kr. 17,-
- Årskalv 20 - 30 kg kr. 55,-
- Årskalv > 30 kg kr. 70,-

- Ungdyr, 1 1/2 år okse/ku, Eldre okse/ku, Fritt dyr kr. 78,- pr kg

 

Fellingsavgift for 2017:
Elg voksen kr. 537,-
Elg kalv kr. 316,-
Hjort voksen kr. 411,-
Hjort kalv kr. 249,-


Utmarkslaget benytter samme kilospriser som Statsskog sine satser for Sør-Trøndelag
Prisliste finnes også ved søk på nettsiden www.inatur.no