Priser:

alle priser er inkl. moms.

Rådyr bukkejakt                           kr. 850,- pr dyr
Rådyrjakt etter  01.11                  kr. 800,- pr dyr
Småviltkort                                  kr. 750,- pr. sesong
Jakt/fangst rovvilt                       kr.     0,- pr sesong. Jegere må registreres
                                                                                       og kort tildeles

Ettersøksavgift pr. dyr    kr. 275,-

Grunnpris elg kr. 3.000,- pr dyr.

 
Grunnpris hjort: ungdyr/voksne kr. 1.000,-, kalv kr. 500,-
Hjort: Pris per kilo felte dyr
- Årskalv < 20 kg        kr. 17,-
- Årskalv    20 - 30 kg kr. 55,-
- Årskalv > 30 kg        kr. 70,-

- Ungdyr, 1 1/2 år okse/ku, Eldre okse/ku, Fritt dyr kr. 78,- pr. kg.

 

Fellingsavgift for 2022:
Elg voksen    kr. 580,-
Elg kalv        kr. 340,-
Hjort voksen kr. 450,-
Hjort kalv     kr. 270,-


Utmarkslaget benytter samme kilopriser som Statskog sine satser for Sør-Trøndelag.
Prisliste finnes også ved søk på nettsiden www.inatur.no