Oppdaterete regler for tildeling av jakt finner du her

 

JAKTREGLER FOR

INNSETMERKET – GISINGERBEKKEN UTMARKSLAG

Følgende regler og ordninger er bestemt av styret angående jakt i utmarkslaget
Vedtatt 2012.
Revidert på årsmøtet 14. mars 2013, 18. mars 2014, og 19. mars 2015, 17. mars 2016, 22. mars 2017

 

 1. Medlemmer i utmarkslaget har fortrinnsrett til jakt
     Ektefelle/samboer – egne barn –svigerbarn- foreldre kan disponere
     medlemmets jaktrett
     Egne barn, svigerbarn og foreldre må dokumentere medlemmets tillatelse til
     jakt ved fullmakt
     Ved søknad på jakt har hvert medlem en-1 jaktrett.

 2. Medlemmer av utmarkslaget søker på lik linje på alle jaktfelt

 3. En jeger/ medlemkan ikke være oppført på flere jaktlag på samme type jakt

 4. Jakt tildeles ved loddtrekning i 2012, ved senere år etter prioritering når det
      sist var jaktet

 5. Utmarkslaget inndeles i 3 jaktfelt:
      FELT 1. Innsetmerket – Rånåsæterbekken
      FELT 2. Rånåsæterbekken – Gorsetsæterveien/Langfallsbekken
      FELT 3. Gorsetsæterveien/Langfallsbekken – Gisingerbekken

 6. INNDELING AV STORVILT JAKT
      Jakt på råbukk  10.08 – 31.8
      Rådyrjakt   1.11 – 23.12 + restjakt hjort
      Hjortejakt  1.09 – 21.09
      Elg/hjortejakt deles inn i 2 jaktperioder:
      - Periode A  25.09 – 9.10
      - Periode B   10.10 – 31.10

  Ved tildeling av jaktperiode for elg/hjortejakt skal det rulleres mellom
  jaktlagene med hensyn på ansiennitet.

 7. Sammensetning jaktlag:
      Rådyrjakt:
      Jaktfelt 1. Tildeles jaktlag min 6 medlemmer. Kvote 4 dyr + restjakt hjort
     
  Jaktfelt 2. og 3. tildeles enkeltjegere. Kvote 4 dyr + restjakt hjort
     
  Ved felling av hjort betales kg. pris
      Hjortejakt:
      Minimum 3 medlemmer  (Jakt fordeles i 3 jaktfelt)
      Elg/hjortejakt:
      Minimum 6 medlemmer (Jakt fordeles i 3 jaktfelt med 2 perioder A –B)

 8. Jakt tildeles for 1 år av gangen

 9. Småviltjakt: Småviltkort selges fra 1.11. Enkeltjegere.Ingen inndeling av
       jaktfelt

 10. Jakt/fangst rovvilt: Kort selges.Enkeltjegere.Ingen inndeling av jaktfelt

 11. PRISER
      Rådyr bukkejakt                         kr 850,- pr dyr
      Rådyrjakt etter  01.11                kr 600,- pr dyr
      Småviltkort                                 kr 500,- pr. sesong
      Jakt/fangst rovvilt                      kr     0,- pr sesong. Jegere må registreres
                                                                                    og kort utskrives

      Grunnpris elg kr. 3.000,- pr dyr.
      Grunnpris hjort: kalv kr. 500,- ungdyr/voksne kr. 1.000,-
      Elg/hjort: Statsskogs priser for Sør-Trøndelag

     Alle priser er inkl. moms.  Prisliste finnes under egen fane "priser"

 12. KVOTER:
      Bukkejakt: 10.08 – 31.08             6 dyr  (2 stk i hvert jaktfelt)
      Rådyrjakt fra  01.11- 23.12         12 dyr  (4 stk i hvert jaktfelt) + restjakt hjort
      Hjortejakt 01.09 – 21.09              6 dyr   (2 stk i hvert jaktfelt)
      Elg/hjortejakt   25.09 – 31.10     12 elg+ 6 hjort (fordeles på 6 jaktlag)
      Ved felling av hjort under rådyrjakt betales kg. pris.(ingen kvote = ingen jakt)

 13. Fordeling av kvote elg: 20% voksen okse , 10% voksen ku,
        70% kalv/ungdyr

 14. Småviltkort selges. Jakttid rype 1.11 – 23.12. Kvote 3 stk pr jeger pr. dag

 15. Rovviltkort selges ubegrenset

 16. Ved jakt på storvilt i utmarkslaget kreves dokumentert 50 treningsskudd.
        Dette gjelder også jakt på rådyr med rifle

Søknadsfrist storviltjakt 1. juni.

Kontakt styret om du lurer på noe.

 

Hilsen Styret