JAKTREGLER FOR

INNSETMERKET – GISINGERBEKKEN UTMARKSLAG

Følgende regler og ordninger er bestemt av styret angående jakt i utmarkslaget
Vedtatt 2012.
Revidert på årsmøtet 14. mars 2013, 18. mars 2014, og 19. mars 2015, 17. mars 2016, 22. mars 2017

 

 1. Medlemmer i utmarkslaget har fortrinnsrett til jakt
     Ektefelle/samboer – egne barn –svigerbarn- foreldre kan disponere
     medlemmets jaktrett
     Egne barn, svigerbarn og foreldre må dokumentere medlemmets tillatelse til
     jakt ved fullmakt
     Ved søknad på jakt har hvert medlem en-1 jaktrett.

 2. Medlemmer av utmarkslaget søker på lik linje på alle jaktfelt

 3. En jeger/ medlemkan ikke være oppført på flere jaktlag på samme type jakt

 4. Jakt tildeles ved loddtrekning i 2012, ved senere år etter prioritering når det
      sist var jaktet

 5. Utmarkslaget inndeles i 3 jaktfelt:
      FELT 1. Innsetmerket – Rånåsæterbekken
      FELT 2. Rånåsæterbekken – Gorsetsæterveien/Langfallsbekken
      FELT 3. Gorsetsæterveien/Langfallsbekken – Gisingerbekken

 6. INNDELING AV STORVILT JAKT
      Jakt på råbukk  10.08 – 31.8
      Rådyrjakt   1.11 – 23.12 + restjakt hjort
      Hjortejakt  1.09 – 21.09
      Elg/hjortejakt deles inn i 2 jaktperioder:
      - Periode A  25.09 – 9.10
      - Periode B   10.10 – 31.10

  Ved tildeling av jaktperiode for elg/hjortejakt skal det rulleres mellom
  jaktlagene med hensyn på ansiennitet.

 7. Sammensetning jaktlag:
      Rådyrjakt:
      Jaktfelt 1. Tildeles jaktlag min 6 medlemmer. Kvote 4 dyr + restjakt hjort
     
  Jaktfelt 2. og 3. tildeles enkeltjegere. Kvote 4 dyr + restjakt hjort
     
  Ved felling av hjort betales kg. pris
      Hjortejakt:
      Minimum 3 medlemmer  (Jakt fordeles i 3 jaktfelt)
      Elg/hjortejakt:
      Minimum 6 medlemmer (Jakt fordeles i 3 jaktfelt med 2 perioder A –B)

 8. Jakt tildeles for 1 år av gangen

 9. Småviltjakt: Småviltkort selges fra 1.11. Enkeltjegere.Ingen inndeling av
       jaktfelt

 10. Jakt/fangst rovvilt: Kort selges.Enkeltjegere.Ingen inndeling av jaktfelt

 11. PRISER
      Rådyr bukkejakt                         kr 850,- pr dyr
      Rådyrjakt etter  01.11                kr 600,- pr dyr
      Småviltkort                                 kr 500,- pr. sesong
      Jakt/fangst rovvilt                      kr     0,- pr sesong. Jegere må registreres
                                                                                    og kort utskrives

      Grunnpris elg kr. 3.000,- pr dyr.
      Grunnpris hjort: kalv kr. 500,- ungdyr/voksne kr. 1.000,-
      Elg/hjort: Statsskogs priser for Sør-Trøndelag

     Alle priser er inkl. moms.  Prisliste finnes under egen fane "priser"

 12. KVOTER:
      Bukkejakt: 10.08 – 31.08             6 dyr  (2 stk i hvert jaktfelt)
      Rådyrjakt fra  01.11- 23.12         12 dyr  (4 stk i hvert jaktfelt) + restjakt hjort
      Hjortejakt 01.09 – 21.09              6 dyr   (2 stk i hvert jaktfelt)
      Elg/hjortejakt   25.09 – 31.10     12 elg+ 6 hjort (fordeles på 6 jaktlag)
      Ved felling av hjort under rådyrjakt betales kg. pris.(ingen kvote = ingen jakt)

 13. Fordeling av kvote elg: 20% voksen okse , 10% voksen ku,
        70% kalv/ungdyr

 14. Småviltkort selges. Jakttid rype 1.11 – 23.12. Kvote 3 stk pr jeger pr. dag

 15. Rovviltkort selges ubegrenset

 16. Ved jakt på storvilt i utmarkslaget kreves dokumentert 50 treningsskudd.
        Dette gjelder også jakt på rådyr med rifle

Søknadsfrist storviltjakt 1. juni.

Det skal søkes på utmarkslagets egne søknadskjema. 
Se underf fane "Søk om jakt"
Styret kan også kontaktes for informassjon

 

Ønskes kjøp av småviltkort, og/eller ved ønske om rovviltkort kontaktes styreleder
Øyvind K. Veskje
Tlf.: 916 79 051
E-post: oyvind.veskje@oppdal.com

 

Hilsen Styret