Kartsider over jaktfeltene

 

Ny jaktgrense mellom felt 2 og 3 vedtatt på årsmøtet 17. mars 2016

Nye digitale kart.
Tusen takk til Jon Anders Krokann som har ordnet dette for oss!

Se større kart
">her