Innkalling til årsmøte 2022

Dato: 22. mars 2022
Tid: 20:00
Sted: Oppdal turisthotell

Det blir enkel servering!

Saksliste:

Sak 1: Valg av møteleder
Sak 2: Valg av protokollfører, to protokollunderskrivere og to personer til tellekorps.
Sak 3: Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste
Sak 4: Godkjenning av styrets årsmelding , revidert regnskap, arbeidsplan og budsjett
Sak 5: Innkommende saker.
-Få riktig registrering av styret i Brønnøysundregisteret.
Sak 6: Redusere styret. Se vedlegg
-
Ber årsmøtet om aksept om å tre i kraft fra gjeldene årsmøte.
Sak 7: Slå sammen hjortjakt, 1 periode Elgjakt og 2 periode elgjakt. Se vedlegg
Sak 8: Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisorer og valgkomité

Stilling

Antall

År i styret

Leder

1

1

Styremedlem

3

2

Varamedlem

3

2

Revisor

1

2

Vararevisor

1

2

Medlem av valgkomité

1

3


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret innen 15. mars
Saker kan sendes til:
Inge Detlie                                             
E-post: inge@oppdal.com
Sessaker, Hindsetvegen 7
7340 Oppdal

Innkalling til årsmøte 2019

Dato: 28. mars 2019
Tid: 20:00
Sted: Oppdalsporten, Fagerhaug

Se årets innkalling ved å klikke her.

Innkalling og dokumenter til årsmøtet for 2018 kan du lese her.

Fullmaktsskjema til årsmøtet.

Velkommen!

  

Saksliste årsmøtet:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av protokollfører og 2 personer til tellekorps
 3. Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste
 4. Valg av to personer som sammen med leder skal underskrive protokoll
 5. Godkjenning av styrets årsmelding, revidert regnskap, budsjett (vedlegg 1,2,3)
 6. Godkjenning av styrets arbeidsplan (note 1)
 7. Vedta disponering av årsoverskudd etter innstilling fra styret (note 2)
 8. Godkjenne priser for jakt på lagets område (note 3)
 9. Behandle innkomne saker
 10. Vedta godtgjørelse av tillitsvalgte (note 4)
 11. Valg (vedlegg 4, valgkomiteens forslag)
 1. Leder for 1 år
 2. 3 styremedlemmer for 2 år
 3. 3 varamedlemmer for 2 år
 4. 1 revisor for 2 år
 5. 1 vararevisor for 2 år
 6. 1 medlem av valgkomite for 3 år

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styre i hende innen 1. mars