Oppdal Kommune har i mai 2024 laget en presentasjon som beskriver:

- Viltforvaltning
- Definisjoner av begrep innenfor viltforvaltning
- Mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt i Oppdal
  2022 - 2024
- Oppdal kommunes forskrift om adgang til jakt på hjortevilt
  og fastsetting av minsteareal
- Tellende areal
- Valdkart (utkast, ikke endelig)
- Beskrivelse av Arealkategoti AR 50 
- Arbeidsprosessen
- Resultat av digitalisering og revidering av tellende areal i
  Oppdal kommune

Se hele presentasjonen HER

Tusen takk til Else Morken
Rådgiver Landbruksforvaltning
Plan og Forvaltning i Oppdal kommune 

Se hele dokumentet HER

.............................................................

Møtereferat:


Møtereferat fra årsmøtet i Bestandsplanområdet finner du HER

Møtereferat Nordskogen/Drivdalen Bestandplan 2023 (2/2) finner du HER