Søk om jakt

Søknadsfrist for jakt settes til 10. juni 2022
Nytt søknadsskjema kommer siste halvdel av mai.

 

Søknadsskjema for elg hjort rådyr: klikk her 

Søknadsskjema for lagsjakt hjort/rådyr: klikk her