Om oss

Innsetmerket Gisingerbekken Utmarkslag (IGU) ble etablert ved jordskifte 23.6.2011 og er registrert i Brønnøysund som et Tingsrettslig Sameie. Det ble lagt ned et stort arbeid med å innhente opplysninger fra grunneierne for å få nødvendig dokumentasjon på plass. Utmarkslaget er registrert i mva-registret og er momspliktig. IGU besto tidligere av fem jaktfelt. Disse ble omorganisert og delt inn tre jaktfelt. Kapitalen på tilsammen 120 000,- fra de fem tidligerer valdene ble overført som ny egenkapital til IGU. Det er ca 280 grunneiere i Utmarkslaget, og et samlet areal på ca 77 000 dekar. Det ble valgt et eget styre som fikk i oppdrag å forvalte arealet. Et viktig arbeid for styret i oppstartsåret var å få det formelle på plass, registreringer, jegerkontrakter, jaktkort og regler for utøvelse av jakt osv…….  Nye jaktregler ble utarbeidet og INFO utsendt til alle medlemmer. Styret ønsket og opprette større jaktfelt slik at hvert jaktlag fikk et bedre jaktterreng og jakte på. For at samme antall jegere som før kunne delta på storvilt jakt ble jakta delt i to jaktperioder. Det har vært lagt ned stor innsats av styret, og når vi nå har kommet til tredje driftsår er mye på plass. Styret har jevnlig hatt møter, og det har blitt avholdt årsmøter for regnskapsårene 2012 og  2013.

Vinteren 2013/14 har IGU gjennomført et foringsprosjekt for elg. Vi har investert og utplassert 4 forhekker. Disse har vært fulgt opp hver uke gjennom vinteren for å sørge for at det aldri har vært tomt med for. Vi har fått gode tilskudd til dette prosjektet fra Jernbaneverket, Oppdal Kommune og Driftsplanområde 2. Tusen takk for støtten! Resultatet av foringsprosjektet er at de i løpet av vinteren ikke har vært påkjørt elg på jernbanesporet.

Den 5. juni i 2014 ble hjemmesiden vår publisert. Enda er det en del sider som er under utarbeidelse, noe som dere lett ser når dere navigerer dere rundt. Men, vi mente det var viktig å få den åpnet samtidig som vi legger ut søknad om jakt. Det vil jobbes aktivt med å få ferdigstilt sidene. Har du tips til endringer eller er det noe som magler er det fint om du sender oss en mail eller tar kontakt. Vi håper dere blir fornøyd med hjemmesidene våres!


Hilsen styret i Innsetmerket Gisingerbekken Utmarkslag