Rådyrjakt Fagerhaug grunneierlag 2020

Søknader om rådyrkort på Fagerhaug Grunneierlag sendes Rune Morten Myrhaug, Gamle Kongevei 793, 7340 Oppdal (rune.myrhaug@oppdal.com) innen 1. juni 2020.

Bukkejakt, inntil 2 kort selges, i perioden 10.08-25.09.

Inntil 6 kort selges i ordinær jakttid, 25.09 – 23.12.

Grunneiere har fortrinnsrett.