Rådyrjakt Fagerhaug grunneierlag 2024

Søknader om rådyrkort på Fagerhaug Grunneierlag sendes Rune Morten Myrhaug, Trondheimsveien 796, 7340 Oppdal (rune.myrhaug@oppdal.com) innen 10. juni 2024. 

Bukkejakt, inntil 2 kort selges, i perioden 10.08-25.09.

Inntil 6 kort selges i ordinær jakttid, 25.09 – 23.12.

Grunneiere har fortrinnsrett.

 

Rådyrjakt Fagerhaug grunneierlag 2023

Søknader om rådyrkort på Fagerhaug Grunneierlag sendes Rune Morten Myrhaug, Trondheimsveien 796, 7340 Oppdal (rune.myrhaug@oppdal.com) innen 1. juni 2023.

Bukkejakt, inntil 2 kort selges, i perioden 10.08-25.09.

Inntil 6 kort selges i ordinær jakttid, 25.09 – 23.12.

Grunneiere har fortrinnsrett.