Søknadsskjema lagsjakt for hjort og rådyr

Søknadsfrist 1. juni

Fyll inn i de gule feltene i søknadsskjemaet nedenfor.


Vi jobber med å få skjemaet helautomatisk. Det er ikke helt på plass pr i dag.
Alt.1: Åpne linken nedenfor. Fyll inn opplysninger i de gule feltene. Lagre skjemaet på din egen pc. Legg ved skjemaet i en e-post og send til e-posten under.
Alt.2. Åpne linken ovenfor. Print ut skjemaet. Skriv inn opplysningene i de gule feltene. Scann skjemaet og send på e-post.


Skjemaet sendes ferdig utfylt til: igu @ oppdal.com 

Søknadsskjema finner du her:
Søknadsskjema lagsjakt hjort og rådyr 2021

 

Fullmakter.
Følgende presiseres, pkt 1 regler og ordninger angående jakt i utmarkslaget:

Medlemmer i utmarkslaget har fortrinnsrett til jakt.
Ektefelle/samboer - egne barn - svigerbarn - foreldre kan disponere medlemmets jaktrett. Egne barn, svigerbarn og foreldre må dokumentere medlemmets tillatelse til jakt ved fullmakt. Ved søknad på jakt har hvert medlemm en-1 jaktrett.
Dette vil si at fullmakt må leveres sammen med jaktsøknad.