Dokument og referat fra årsmøter:

Referat fra årsmøter finner du her:

Referat fra årsmøtet 2023 (regnskapsåret 2022)

Referat fra årsmøtet 2022 (regnskapsåret 2020 og 2021)

Referat fra årsmøtet 2019 (regnskapsåret 2018)

Referat fra årsmøtet 2018 (regnskapsåret 2017)

Referat fra årsmøtet 2017 (regnskapsåret 2016)

Referat fra årsmøtet 2016 (regnskapsåret 2015)

Referat fra årsmøtet 2015 (regnskapsåret 2014)

Referar fra årsmøtet 2014 (regnskapsåret 2013)