Priser:

(alle priser er inkl. moms)

Rådyr bukkejakt                           kr. 850,- pr dyr
Rådyrjakt etter  01.11                  kr. 800,- pr dyr
Småviltkort                                  kr. 750,- pr. sesong
Jakt/fangst rovvilt                       kr.     0,- pr sesong. Jegere må registreres
                                                                                    og kort tildeles

Grunnpris elg kr. 3.000,- pr dyr.
Grunnpris hjort: kalv kr. 500,- ungdyr/voksne kr. 1.000,-

Elg/hjort: Statsskog sine priser for Sør-Norge benyttes

Prisliste elg finner du her: Prisliste elg 2018.

Prisliste 2018 er lik prisliste for 2016

 

Oversikt kvoter, se egen fane