Tildeling av jakt 2021 - oversikt her

Tildeling av jakt 2020 - oversikt her

Tildeling av jakt 2019 - oversikt her

Tildeling av jakt 2018 - oversikt her

Tildeling av jakt 2017 - oversikt her 

Tildeling av jakt 2016 - oversikt her

Tildeling av jakt 2015 - oversikt her

Tildeling av jakt 2014 - oversikt her