Oppdatert 9.6.2021

Tildeling jakt Midtskogmorka grunneierlag 2022 

 

 Elg/hjortejakt: Kvoter tildeles senere

1. Tore Wolden Tildeles søndre jaktfelt

2.  Ivar Arne Hagen        Tildeles nordre jaktfelt

1. Vara Jo Skorem

 

Bukkejakt: Kvote 4 dyr

1. Åsmund Gorset

2. Kari Anne Kaxrud Wilberg

3. Rune Myrhaug

4. Øyvind K. Veskje

1. Vara Odd Joar Oksås

2. Vara Ingebrigt Røtvei


Rådyrjakt: Kvote 5 dyr

1. Øyvind K. Veskje Tilleggskort Brynjar Bell

2. Rune Myrhaug

3. Geir Plassen

4. Ola Røtvei

5. Bjarnhild S. Røtvei

 

   1. Vara Peter Dew

    2. Vara Hanna Marie Røtvei

 

Småviltjakt:

1. Odd Joar Oksås

2. Peter Dew

 

Tildeling av jakt 2021

Elg/hjortejakt:

 1. Geir Flatmo jaktleder Tildelt søndre jaktfelt
 2. Erik Bjerke Tildelt nordre jaktfelt

1.Vara  Jo Skorem          

 

Bukkejakt rådyr:

 1. Gaute Bjørndalsæter
 2. John Bjørndalsæter
 3. Rune Morten Myrhaug
 4. Øyvind K. Veskje

1.Vara    Arnfinn Mjøen
2.Vara    Arnfinn Krokann Veskje

 

Rådyrjakt:

 1. Iver Bjørndalsæter
 2. John Bjørndalsæter
 3. Knut Håvard Bjørkås
 4. Tore Wolden
 5. Rune Morten Myrhaug

1.Vara  Arnfinn Krokann Veskje
2.Vara  Øyvind K. Veskje

 

Småviltjakt:

 1. Ingebrigt Røtvei
 2. Odd Joar Oksås

 

Treningskort fuglehunder:

 1. Are Rognes