Tildeling jakt Midtskogmorka grunneierlag 2024

Elg/hjortejakt:

Kvote elg: 2 stk. kalver, 2 stk. valgfritt ungdyr og 2 stk. ungdyr hann (fordeles likt på de to lagene)
Kvote hjort: 2 stk. kalv og 2 stk. voksen bukk, (fordeles likt på de to lagene)

     1. Jo Skorem (jaktlag nr. 1), beregnet ansiennitet 2019,63
     2. Geir Ivar Flatmo (jaktlag nr. 2), beregnet ansiennitet 2020,88

Vara: Kun 2 godkjente søknader og ingen vara

Jaktlag nr.1 jakter i jaktfelt Midtskogmorka Nord i oddetallsuker
Jaktlag nr. 2 jakter i jaktfelt Midtskogmorka Nord i partallsuker

 

Bukkejakt: Kvote: 4 rådyrbukk

     1. Øyvind Veskje
     2. Rune Morten Myrhaug
     
3. Ingebrigt Røtvei
     
4. Stein Arve Staverløkk

Vara

1.     Senadin Løkkheim Cirkic
2.     Lisbeth Myrhaug

 

Rådyrjakt: Kvote: 7 dyr

(Det anbefales å skyte kje, det kan vurderes å tildele tilleggsdyr hvis det skytes kje av jegeren).

     1. Ingebrigt Røtvei
     2. Odd Arne Mjøen
     3. 
Geir Ivar Flatmo
     4. 
Øivind Veskje
     5. R
une Morten Myrhaug med tilleggskort for Lisbeth Myrhaug
     6. 
Stein Arve Staverløk
     7. 
Even Bretten (etter trekking blant ikke hjemmelshavere)

Vara

     1. Odd Joar Oksås
     2. Kristian Aune

 

Småviltjakt:

     1. Odd Joar Oksås
     2. Guttorm Erstad
     3. 
Ingebrigt Røtvei
     4. 
Per Nikolai Hansen

 

 

...........................................

Tildeling jakt Midtskogmorka grunneierlag 2023

Elg/hjortejakt:
Kvote elg: 2 elgokser, 2 fritt ungdyr, 2 kalver (fordeles likt på de to lagene)
Kvote hjort: 2 bukk, 2 kalv (fordeles likt på de to lagene)

Jaktlag nr. 1 jakter i jaktfelt Midtskogmorka Nord i oddetallsuker
Jaktlag nr. 2 jakter i jaktfelt Midtskogmorka Nord i partallsuker

1. Rune Morten Myrhaug, tildeles nordre jaktfelt
2. Erik Bjerke, tildeles søndre jaktfelt

Vara:
1. 
Jo Skorem
2. Geir Flatmo (7 jaktretter), beregnet ansiennitet 2021

Bukkejakt rådyr: Kvote 4 rådyrbukk 

1. Øyvind Veskje
2. Rune Myrhaug
3. Knut Olav Mellemsæter
4. Brynjar Bell
5. Ingebrigt Røtvei*

Vara:
1. Geir Plassen
2. Odd Joar Oksås

 

Rådyrjakt: Kvote 7 dyr
Det anbefales å skyte kje, det kan vurderes å tildele tilleggsdyr hvis det skytes kje av jegeren

1. Ingebrigt Røtvei
2
. John Bjørndalsæter
3.
 Iver Bjørndalsæter
4. Øyvind Veskje
5
. Rune Morten Myrhaug
6. 
Sigmund Bjørndalsæter
7
. Knut Olav Mellemsæter

Vara:
1.
Brynjar Bell
2. Odd Joar Oksås

Småviltjakt: (3 kort)

1. Odd Joar Oksås
2. Guttorm Erstad
3. Ingebrigt Røtvei*
 

 

INFO angående jakt 2023.
Jaktkort bukkejakt og rådyrjakt vil bli tilsendt når jeg har mottatt kopi av følgende dokumenter:
1. Betalt jegeravgift
2. Bestått storviltprøve
3. Avlagt 45 treningsskudd
4. Avtale om ettersøkshund

Grunneierlaget har inngått ettersøksavtale med Oppdal ettersøksring og de som ønsker slik avtale kan bestille dette hos grunneierlaget. Pris for jaktåret 2023 er ennå ikke bestemt (pris 2022 var kr. 275,- pr. fellingsløyve). Gi tilbakemelding om det ønskes avtale med ettersøksringen.

Med hilsen Midtskogmorka grunneierlag
Thorleif Jacobsen jacobsenthorleif@gmail.co

*Søknad var sendt pr. epost 31.05.23, men havnet i "søppelpost" og var ikke med i tildelingsmøtet.
Med bakgrunn i dette og at aktuell økning i kvote kan godkjennes i henhold til avskytingsplanen, har styret 13.06.23 bestemt at søker innvilges jakt.