Oppdatert 9.6.2021

Tildeling av jakt 2021

Elg/hjortejakt:

 1. Geir Flatmo jaktleder Tildelt søndre jaktfelt
 2. Erik Bjerke Tildelt nordre jaktfelt

1.Vara  Jo Skorem          

 

Bukkejakt rådyr:

 1. Gaute Bjørndalsæter
 2. John Bjørndalsæter
 3. Rune Morten Myrhaug
 4. Øyvind K. Veskje

1.Vara    Arnfinn Mjøen
2.Vara    Arnfinn Krokann Veskje

 

Rådyrjakt:

 1. Iver Bjørndalsæter
 2. John Bjørndalsæter
 3. Knut Håvard Bjørkås
 4. Tore Wolden
 5. Rune Morten Myrhaug

1.Vara  Arnfinn Krokann Veskje
2.Vara  Øyvind K. Veskje

 

Småviltjakt:

 1. Ingebrigt Røtvei
 2. Odd Joar Oksås

 

Treningskort fuglehunder:

 1. Are Rognes