Kvoter 2018
- med forbehold om godkjenning


Storviltjakt 

 • Rådyr:
  - Bukkejakt (10.08 - 31.08)                
    Jaktfelt 1. 2 bukker                        
    Jaktfelt 2. 2 bukker                        
    Jaktfelt 3. 2 bukker                        

  - Rådyrjakt (01.11 – 23.12)
    Jaktfelt 1. 4 dyr + restjakt hjort, Jaktlag min 6 grunneiere
    Jaktfelt 2. 4 dyr + restjakt hjort, Enkeltjakt
    Jaktfelt 3. 4 dyr + restjakt hjort, Enkeltjakt


 • Hjort (01.09 - 21.09) jaktlag minimum 3 grunneiere
  Jaktfelt 1. 1 stk valgfri + 1 stk kalv
  Jaktfelt 2. 1 stk valgfri + 1 stk kalv
  Jaktfelt 3. 1 stk valgfri + 1 stk kalv

 • Elg/hjort, Jaktlag minimum 6 grunneiere
  - Periode A (fom 25.09 - tom 9.10)
   
  Jaktfelt 1. Elg: 2 stk kalv/ungdyr
                     Hjort: 1 stk valgfri
    Jaktfelt 2. Elg: 2 stk kalv/ungdyr
                     Hjort: 1 stk valgfri
    Jaktfelt 3. Elg: 2 stk kalv/ungdyr
                     Hjort: 1 stk valgfri

  - Periode B (fom 10.10 – tom 31.10)
    Jaktfelt 1. Elg: 1 stk voksen okse + 1 stk kalv
                     Hjort: 1 stk voksen
    Jaktfelt 2. Elg: 1 stk voksen okse + 1 stk kalv
                     Hjort: 1 stk voksen
    Jaktfelt 3. Elg: 1 stk voksen okse + 1 stk kalv
                     Hjort: 1 stk voksen

Grunnpris:
Elg kr 3.000,- pr. dyr
Hjort voksen kr 1.000,- kalv kr 500,- pr. dyr

Priser:
Statsskog sine takster benyttes for elg/hjort
(kilospris inkl. moms).
Restjakt hjort betales kilkospris ved felling.
Priser rådyr: Bukkejakt kr 850,- pr. dyr.  Rådyrjakt kr 800,- pr dyr

Dyr som ikke felles i jaktperiode A overføres til periode B vis ønskelig (elg/hjort)
Endelig hjortekvote fastsettes når foranliggende jaktperiode er ferdig