Søknadsskjema for elg hjort og rådyrjakt

Søknadsfrist 1. juni

Fyll inn i de gule feltene i søknadsskjemaet nedenfor.
Søknadsskjema finner du her:

Søknadsskjema for elg, hjort og rådyr 2019

 

Fullmakter.
Følgende presiseres, pkt 1 regler og ordninger angående jakt i utmarkslaget:
Medlemmer i utmarkslaget har fortrinnsrett til jakt.
Ektefelle/samboer - egne barn - svigerbarn - foreldre kan disponere medlemmets jaktrett. Egne barn, svigerbarn og foreldre må dokumentere medlemmets tillatelse til jakt ved fullmakt. Ved søknad på jakt har hvert medlemm en-1 jaktrett.
Dette vil si at fullmakt må leveres sammen med jaktsøknad.


Vi jobber med å få skjemaet helautomatisk. Det er ikke helt på plass pr i dag.
Alt.1: Åpne linken ovenfor. Fyll inn opplysniger i de gule feltene. Lagre skjemaet på din egen pc. Legg ved skjemaet i en e-post og send til styreleder.
Alt.2. Åpne linken ovenfor. Print ut skjemaet. Skriv inn opplysningene i de gule feltene. Scann skjemaet og send på e-post eller lever skjeamet til styreleder

Skjema sends til følgende e-postadresse
oyvind.veskje@oppdal.com

Eller postadresse:
Innsetmerket Gisingerbekken Utmarkslag
v/Øyvind K. Veskje
Pikhaugen
7340 Oppdal