Kontakt oss:

Innsetmerket Gisingerbekken Utmarkslag
Org nr 998 633 710mva
Kontonr: 4202.42.24435

Postadresse:
Innsetmerker Gisingerbekken Utmarkslag
v/styreleder Inge Detlie
Hindsetvegen 9
7340 OPPDAL
E-post:  inge@oppdal.com
Tlf: +47 90 18 47 65

Fakturaadresse:
Innsetmerket Gisingerbekken Utmarkslag
v/ Frøydis Aalberg Jacobsen
Boks 87, 7341 Oppdal
E-post: froydis.jacobsen@oppdal.com
Tlf: +47 92 02 68 77

Webansvalig:
Gunnar Rise Welander
Mjøavegen 100, 7340 Oppdal
E-post: gunnar@nordmjoen.no
Tlf: +47 97 74 36 00