Kontakt oss:

Innsetmerket Gisingerbekken Utmarkslag
Org nr 998 633 710mva
Kontonr: 4202.42.24435

Postadresse:
Innsetmerker Gisingerbekken Utmarkslag
v/styreleder Rune Morten Myrhaug
Trondheimsvegen 796
7340 OPPDAL
E-post:  rune.myrhaug@oppdal.com
Tlf: +47 40 01 69 77

Fakturaadresse:
Innsetmerket Gisingerbekken Utmarkslag
v/ Frøydis Aalberg Jacobsen
Boks 87, 7341 Oppdal
E-post: froydis.jacobsen@oppdal.com
Tlf: +47 92 02 68 77

Webansvalig:
Gunnar Rise Welander
Mjøavegen 100, 7340 Oppdal
E-post: gunnar@nordmjoen.no
Tlf: +47 97 74 36 00