MIDTSKOGMORKA GRUNNEIERLAG

Søknad jakt 2024 for Midtskogmorka Grunneierlag

Det er nå åpnet for å søke jakt for 2024. Søknadsskjemaet finner du HER.  
Merk at søknadsfristen for jakt er 1. juni!

.......................................

Årsmøtet for Midtskogmorka Grunneierlag vil bli avholdt på Oppdalsporten 8.4.2024 kl. 19.00
Innkalling og styrets årsmelding for 2023 finner du HER
Revidert og godkjent regnskap for 2023 finner du HER
Innkomne saker til årsmøtet finner du HER
Valgkomiteens forslag finner du HER

Fullmakt: Etter grunneierlagets vedtekter er det kun hjemmelshavere som kan møte, og kan stemme på årsmøtet. Fullmakt godtas derfor ikke på årsmøtet etter de eksisterende vedtekter.

.................................................................................

Tidligere saker fra 2023:

Søknadsfrist jakt: 1. juni 2023. Søknadsskjema blir lagt ut i løpet av uke 19-23

Årsmøtet for Midtskogmorla Grunneierlag ble avholdt på Oppdalsporten 13.4.2023

Referat fra årsmøtet 13.4.23, her

Styret for 2023

 Leder velges for 1 år Thorleif Jacobsen (1 år)
 Styremedlem for 2 år  Thorleif Jacobsen (2 år)  Personlig vara: Sigmund Askland (2 år)
 Styremedlem   Kari Anne Kaxrud Wilbeg (2 år)  Personlig vara: Steffen Øyamo Ekrann (2 år)
 Styremedlem   Arnt Erik Dale (1 år)  Personlig vara: Jan Håvard Myran (1 år)
  Styremedlem   Odd Harald Bjørndal (1 år)  Personlig vara: Geir Ivar Flatmo (1 år)
  Styremedlem   Knut Håvard Bjørkås (1 år)  Personlig vara: Stein Ove Volden (1 år)

Revisorer:
Berit Haarstad Foss (1 år)
John Bjørndal Volden (1 år)

Valgkomite:
Leder Reidun Stølen Sletten (1 år)
Rune Morten Myrhaug (2 år)
Øyvind Krokann Veskje (3 år)