Styret

Styreleder: Stein Outzen
Dovreveien 751, 7340 Oppdal
Tlf: +47 91 39 49 89
E-post: stein.outzen@oppdal.com

Kasserer: Ola Grøtte Hundset
Gamle Kongeveg 19, 7340 Oppdal
Tlf: +47 97 07 90 18
E-post: grotteola@gmail.com

Styremedlem: Kristin Pernille Hagen
Driva, 7340 Oppdal
Tlf: +47 97 07 97 68
E-post: kristin_boee@hotmail.com


Styremedlem: Hans Snøve
Snøvesvegen 15, 7340 Oppdal
Tlf: +47 90 11 25 04
E-post: 


Styremedlem: Harald Rogstad
7340 Oppdal
Tlf: +47 92 41 19 78
E-post: h.rogstad@oppdal.com

 
Styremedlem: Sigmund Askeland
Losråket 85, 7345 Driva
Tlf: +47 93 04 33 77
E-post:


Styermedlem: Inge Detlie
Hindsetvegen 7, 7340 Oppdal
Tlf: 901 84 765
E-post: 

 

 

Oversikt alle tillitsvalgte:

 Styreleder  Stein Outzen  Stein.outzen@oppdal.com  91 39 49 89
 Nestleder  Inge Detlie    90 18 47 65
 Kasserer  Ola Grøtte Hundset  grotteola@gmail.com  97 07 90 18
 Sekretær  Hans Snøve
   90 11 25 04
 Styremedlem  Kristin Pernille Bøe  kristin_boee@hotmail.com  97 07 97 68
 Styremedlem  Harald Rogstad  h.rogstad@oppdal.com  92 41 19 78 
 Styremedlem  Sigmund Askeland    93 04 33 77
 Varamedlem  Albert Bakk  vara for Sigmund Askeland  
 Varamedlem  Jan Håvard Myran  vara for Hans Snøve  
 Varamedlem  Dordi Aalbu  vara for Ola Grøtte Hundset  
 Varamedlem  Leif Otto Reitan  vara for Kristin Pernille Bøe  
 Varamedlem  Knut Håvard Bjerkås  vara for Harald Rogstad  
 Varamedlem  John Bjørndal Volden  vara for Øystein Illøkken  
 Revisor  Hilde Frøyland Hoel    
 Revisor  Arleif Fiskvik    
 Vara revisor  Anna Marit Snøve    
 Vara revisor John Ola Bøe     
 Valgkomite  Bjørn Erik Heggvold    
 Valgkomite  Halvor Hoel    
 Valgkomite  Martin Vognild