Styret

Styreleder: Stein Outzen
Nestleder: Inge Detlie

Styret kan kontaktes på e-post: igu @ oppdal.com

Kasserer: Ola Grøtte Hundset
Sekretær: Hans Snøve

Styremedlem: Kristin Pernille Hagen
Styremedlem: Hans Snøve
Styremedlem: Harald Rogstad
Styremedlem: Sigmund Askeland
Styremedlem: Inge Detlie

Varamedlem: Albert Bakk
Varamedlem: Jan Håvard Myran
Varamedlem: Dordi Aalbu
Varamedlem: Leif Otto Reitan
Varamedlem: Knut Håvard Bjerkås
Varamedlem: John Bjørndal Volden
Varamedlem: Hilde Frøyland Hoel 
Varamedlem: Arleif Fiskvik
Varamedlem: Anna Marit Snøve
Varamedlem: John Ola Bøe
Varamedlem: Bjørn Erik Heggvold
Varamedlem:
Halvor Hoel
Varamedlem:
Martin Vognild