ÅRSMØTEDOKUMENTER  8.4.2024

Protokoll fra årsmøtet vil bli lagt ut HER
Årsmelding trykk HER
Revidert regnskap for 2023 trykk HER
Innkomne saker til årsmøtet, trykk HER
Valgkomiteens forslag, trykk HER

Fullmakt: Etter grunneierlagets vedtekter er det kun hjemmelshavere som kan møte, og kan stemme på årsmøtet. Fullmakt godtas derfor ikke på årsmøtet etter de eksisterende vedtekter. 

---------

Innkalling til Årsmøte for Midtskogmorka grunneierlag 2024

 

Det innkalles til årsmøte i Midtskogmorka grunneierlag
Dato og tidspunkt: mandag 8. april 2024, kl. 19.00
Sted: Oppdalsporten, Fagerhaug

 

Sakliste årsmøte 2024

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av sakliste
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av protokollfører og 2 personer til tellekorps
 5. Valg av to personer som sammen med leder skal underskrive protokoll
 6. Godkjenning av styrets årsmelding og revidert regnskap for 2023 og budsjett 2024
 7. Godkjenning av styrets arbeidsplan. Note 1
 8. Behandle innkomne saker
 9. Godkjenne priser for jakt på lagets område. Note 2
 10. Vedta godtgjørelse for tillitsvalgte etter innstilling fra valgkomite
 11. Valg
 1. Leder for 1 år
 2. 3 styremedlemmer
 3. 3 varamedlemmer
 4. 2 revisorer for 1 år
 5. 1 medlem til valgkomiteen ( Årsmøte kommer med forslag )

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret,
ved Thorleif Jacobsen innen onsdag 3. april, epost: jacobsenthorleif@gmail.com

Det blir enkel servering.

 

Velkommen!

For styret:
Thorleif Jacobsen