JAKTREGLER FOR

MIDTSKOGMORKA GRUNNEIERLAG

Godkjent av årsmøte i 2022 og gjeldende fra 2023.

Revidert på årsmøte 13.04 2023

 

1.   Hjemmelshavere i grunneierlaget har fortrinnsrett til jakt.
      Ektefelle/samboer, egne barn, svigerbarn, foreldre og forpaktere kan disponere hjemmelshavers
      jaktrett. 
      
Egne barn, svigerbarn, foreldre og forpaktere må dokumentere tillatelse til jakt ved fullmakt.
      Ved søknad på jakt har hver hjemmelshaver en-1 jaktrett.

2.  All jakt tildeles etter ansiennitet. Tildeling av jaktfelt ved elg/hjortejakt foretas ved loddtrekking.

3.  Grunneierlaget deles inn i 2 jaktfelt for elg/hjortejakt.

       1. Midtskogmorka nord.
       2. Midtskogmorka sør.

       -  Når det gjelder jakt på rådyr og småvilt er begge jaktfeltene sammenslått
       -  Justering av delegrensen mellom feltene:
          Store Stavåa følges som grense også sør for Gamle Kongeveg. 
       -  Bytting av jaktfelt: Jaktlag 1 har nordre del i oddetallsuke, og jaktlag 2 har nordre del i
          partallsuke.
          
4.   Jakttider:

      Jakt på råbukk:         10.08 – 31.08
       Ordinær rådyrjakt:  01.11 – 23.12
       Småviltjakt:                     10.09 – 23.12

       Elg/hjortejakt:  
   
   Elg:    25.09 – 31.10
    
   Hjort:    01.09 – 23.12

5.    Sammensetning av jaktlag

       Elg/hjortjakt: Jaktlag på minimum åtte hjemmelshavere har førsteretten til å søke om felling.
       Ektefelle/samboer, egne barn/svigerbarn og foreldre kan disponere 
hjemmelshaverens rett.
       Videre kan forpakter av eiendommen benytte jaktretten, 
forutsatt at ikke annet er avtalt.
       Jaktlaget kan i tillegg ta med seks jegere som har samme 
tilknytning til eiendommen som nevnt
       ovenfor. Det oppfordres til å rekruttere yngre 
jegere.

       Jaktlag som ønsker det kan leie med seg hundefører under elg/hjortejakta.
       Hundefører 
kan bære våpen. Navnet til innleid hundefører må rapporteres til jaktoppsyn
       før 
jaktstart.

       Rådyrjakt/småviltjakt: Tildeles enkeltjegere

       Småviltjakt: Småviltjakt kan kun foregå ovenfor Gamle Kongevei så lenge elgjakta varer. Rype
       og skogsfugl er fredet. Det selges maksimum ti sesongkort, og tre dagskort/dato.

       Tilleggskort ordinær rådyrjakt: Dette kortet gir rett til å jakte sammen med jeger som har
       hovedkort. Det er mulig for to jeger å jakte på samme rådyrløyve. For å kunne gjøre 
dette må
       det kjøpes et tilleggskort. 
Ved kjøp av tilleggskort må det jaktes sammen med den som har fåt
       tildelt hovedkort. 
Jaktes det uten at den som har hovedkortet er med betegnes det som ulovlig
       jakt. 
Ved søknad på jakt må den som ønsker tilleggskort føres på søknadsskjema.

       Det presiseres at kjøp av tilleggskort gir ingen rett til felling av et ekstra dyr.
   

6.    Jakt tildeles for 1 år av gangen.

7.    Priser

        Rådyr bukkejakt: kr. 850,-
        Ordinær rådyrjakt: kr. 800,-
        Tilleggskort ordinær rådyrjakt: kr. 400,-
        Småviltjakt: kr. 500,-
        Dagskort småvilt: kr. 200,-

        Grunnpris elg kr. 3000,- pr dyr
        Grunnpris hjort kalv kr. 500,- ungdyr/voksen kr. 1000,-
        Kilopriser: Elgkalv kr. 60,- Voksen elg k. 75,- Hjort kr. 70,-

8.     Kvoter for storviltjakt tildeles av Vestre Nordskogen Storviltvald til grunneierlaget.

9.     Det kreves 45 treningsskudd + oppskyting for jakt på storvilt med rifle på grunneierlagets
        område.

10.   Rovviltkort tildeles ved forespørsel.

 

Søknadsfrist jakt 1. juni. 

Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema.

Utlysning jakt kunngjøres i opp-avisa.