Regler for tildeling av jakt i Midtskogmorka Grunneierlag sitt område.

Revidert etter vedtak på årsmøte 22.04. 2015.

Revidert etter vedtak på årsmøte 15.07. 2019. Grunneierlaget bruker samme priser som Innsetmerket – Gisingerbekken utmarkslag når det gjelder jakt.
Fellingsavgift ajourført 2019.                                                          

Elg- og hjortejakt.

Jaktlag på minimum åtte hjemmelshavere har førsteretten til å søke om felling.

Ektefelle/samboer, egne barn/svigerbarn og foreldre kan disponere hjemmelshaverens rett.

Videre kan forpakter av eiendom benytte jaktretten, forutsatt at ikke annet er avtalt.

Jaktlaget kan i tillegg ta med seks jegere som har samme tilknytning til eiendommen som nevnt over. Det oppfordres til å rekruttere yngre jegere.

Det kreves minst 45 treningsskudd pluss oppskyting. Treningsskuddene skal være dokumentert fordelt på tre datoer med minimum 15 skudd hver dato.

Fellingsavgift: Voksen elg kr 562,-. Elgkalv kr 331,- voksen hjort kr 430,- hjortekalv kr261,-

Grunnavgift elg kr 3000,-  Voksen hjort kr 1000,- hjortekalv kr 500,-

Kilopris elg/hjort følger statskog sine takster for Trøndelag og Sør- Norge.

Jaktlaget disponerer to kort på rådyr under elgjakta. Kortene betales når dyr blir felt.

Søknad fremmes på eget skjema. Søknadsfrist 1. juni.

Rådyrjakt

Jegere med hjemmelstilknytning (se ovenfor) har førsterett til jakt. Det selges kort for riflejakt på bukk i perioden 10.08 – 31.08, og ordinær rådyrjakt 01.11 – 23.12.

Priser:
Råbukk kr 850,-
Ordinær rådyrjakt kr 800,-

Eventuell avgift for ettersøksavtaler kommer i tillegg for storviltjakten.

Småviltjakt.

Småviltjakt kan kun foregå ovenfor Gamle Kongevei så lenge elgjakta varer. Det settes dagskvote på en skogsfugl og to ryper pr jeger.

Pris pr sesongkort kr 750,- dagskort kr 200,-

Det selges maksimum ti sesongkort og tre dagskort/dato. Jakt fram til 23.12

Trening av fuglehund.

Ovenfor Gamle Kongevei kan det selges fem kort for trening av hund i perioden 01.01 – 31.03. Kr 300,- / kort