JAKTREGLER FOR

MIDTSKOGMORKA GRUNNEIERLAG

Godkjent av årsmøte i 2020 og gjeldende fra 2021.

 

1.   Hjemmelshavere i grunneierlaget har fortrinnsrett til jakt.

      Ektefelle/samboer, egne barn, svigerbarn, foreldre og forpaktere kan disponere

       hjemmelshavers jaktrett.             

      Egne barn, svigerbarn, foreldre og forpaktere må dokumentere tillatelse til     

      jakt ved fullmakt. Ved søknad på jakt har hver hjemmelshaver en-1 jaktrett.

 

2.  All jakt tildeles etter ansiennitet. Tildeling av jaktfelt ved elg/hjortejakt foretas ved

      loddtrekking.

 

3.   Grunneierlaget deles inn i 2 jaktfelt for elg/hjortejakt.

       1. Midtskogmorka nord.

       2. Midtskogmorka sør.

       Når det gjelder jakt på rådyr og småvilt er begge jaktfeltene sammenslått.

 

4.   Jakttider:

      Jakt på råbukk:         10.08 – 31.08

      Ordinær rådyrjakt:   01.11 – 23.12

       Småviltjakt:               10.09 – 23.12

       Elg/hjortejakt:   Hjort: 01.09 – 23.12   Elg/hjort: 25.09 – 31.10

 

5.    Sammensetning av jaktlag.

       Elg/hjortjakt: Jaktlag på minimum åtte hjemmelshavere har førsteretten til å søke om

       felling. Ektefelle/samboer, egne barn/svigerbarn og foreldre kan disponere

       hjemmelshaverens rett. Videre kan forpakter av eiendommen benytte jaktretten,

       forutsatt at ikke annet er avtalt. Jaktlaget kan i tillegg ta med seks jegere som har samme

       tilknytning til eiendommen som nevnt ovenfor. Det oppfordres til å rekruttere yngre

       jegere.

       Jaktlag som ønsker det kan leie med seg hundefører under elg/hjortejakta. Hundefører

       kan bære våpen. Navnet til innleid hundefører må rapporteres til jaktoppsyn før

       jaktstart.

 

       Rådyrjakt/småviltjakt: Tildeles enkeltjegere.

        Småviltjakt: Småviltjakt kan kun foregå ovenfor Gamle Kongevei så lenge elgjakta varer.

        Rype og storfugl er fredet. Det selges maksimum ti sesongkort, og tre dagskort/dato.

        Trening av fuglehund: Ovenfor Gamle Kongevei kan det selges fem kort for trening av

        Hund i perioden 01.01 – 31.03

 

6.    Jakt tildeles for 1 år av gangen.

 

7.    Priser

        Rådyr bukkejakt:         kr 850,-

        Ordinær rådyrjakt:      kr 800,-

        Småviltjakt:                   kr 750,-

        Dagskort småvilt:         kr 200,-

        Trening av fuglehund: kr 300,-

        Grunnpris elg kr 3000,- pr dyr

        Grunnpris hjort kalv kr 500,- ungdyr/voksen kr 1000,-

        Kilopriser: Elgkalv kr 60,- Voksen elg kr 75,- Hjort kr 70,-

 

8.     Kvoter for storviltjakt tildeles av Vestre Nordskogen Storviltvald til grunneierlaget.

 

9.     Det kreves 45 treningsskudd + oppskyting for jakt på storvilt med rifle på     

        grunneierlagets område.

 

10. Rovviltkort tildeles ved forespørsel.

 

 Søknadsfrist jakt 1. juni.  Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema.

 Utlysning jakt kunngjøres i lokalpressen.