NB!: Sist endret 4. april 2024
(alle priser er inkl. moms)

Rådyr bukkejakt.                            kr. 1.500,- pr dyr.

 
Ordinær rådyrjakt. Grunnpris.    kr. 800,- pr dyr. Ved felling av kje er det ikke tillegg i pris. Ved felling av voksent dyr kommer det et  tillegg på kr 700,- pr. dyr.

 
Småviltkort                                   kr. 1.000,- pr. sesong.
Jakt/fangst rovvilt.                           kr.       0,- pr sesong. Jegere må registreres og kort tildeles.

Grunnpris elg.  kr. 5.000,- pr. dyr.
Kalv. <50 kg, kr. 70. pr. kg.
50 kg og over, kr. 95,- pr. kg. 

Ungdyr (1,5 år).  <100 kg, kr 80,- kr. pr. kg. 
100 kg - 130 kg, 105 kr. pr. kg.
Over 130 kg, 125,- kr. pr. kg.

Voksen ku. <140 kg. kr. 90,- pr. kg. 
140 - 175 kg. kr. 110,- pr. kg. 
Over 175 kg. kr. 130,- pr. kg. 

Voksen okse.  <165 kg. kr. 90 pr. kg. 
165 - 215 kg. kr. 110 pr. kg. 
Over 215 kg. kr. 130,- pr. kg. 

Grunnpris hjort:  Grunnpris pr. tildelt dyr kr. 3000,-

kalv.  <20 kg. kr. 25,- pr. kg. 
Over 20 kg. kr. 75,- pr. kg.
Alle voksne dyr.  90,- kr. pr. kg.  


Oversikt kvoter, se egen fane