Søknadsskjema for elg-, hjort-, rådyr- og småviltjakt

Søknadsfrist 1. juni


Åpne lenken og print ut skjemaet. Skriv inn nødvendige opplysninger. Scann skjemaet og send på e-post.


Skjemaet sendes ferdig utfylt til: igu@oppdal.com 

Søknadsskjema finner du her:

 Søknadsskjema for all jakt 2023

Søknadsfristen er 1. juni 2023

Fullmakter.
Følgende presiseres, pkt 1 regler og ordninger angående jakt i utmarkslaget:
Medlemmer i utmarkslaget har fortrinnsrett til jakt.
Ektefelle/samboer - egne barn - svigerbarn - foreldre kan disponere medlemmets jaktrett. Egne barn, svigerbarn og foreldre må dokumentere medlemmets tillatelse til jakt ved fullmakt. Ved søknad på jakt har hvert medlemm en-1 jaktrett.
Dette vil si at fullmakt må leveres sammen med jaktsøknad.