Styret

Styreleder: Inge Detlie
Styremedlem: Kristin Pernille Hagen (1 år)
Styremedlem: Gunnar Rise Welander (2 år)
Styremedlem: Sivert B. Heggvold (2 år)
Styremedlem: Magne Dale

Varamedlem: Harald Rogstad
Varamedlem: Dordi Aalbu
Varamedlem: Jørgen Hoel Vekve

Styret kan kontaktes på e-post: inge@oppdal.com

Revisorer: Tord Bretten og Rune Morten Myrhaug

Valgkomite: Stein Outzen,