Småviltjakt

Jaktkort småviltjakt selges ved henvendelse til styreleder.
(Det er ikke jakt på rype i utmarkslaget sitt terreng i 2015, 2016, 2017,2018,2019)
Pris: kr. 750,- pr sesong
Søknadsfrist: 1. juni


Henvendelse til:
Styreleder
Stein Outzen
Dovrevegen 751
7340 Oppdal
Tlf: 91394989
E-post: 
stein.outzen@oppdal.com