Rovviltjakt

Jaktkort for rovviltjakt kan tildeles ved henvendelse til styreleder:
Rune Morten Myrhaug

 rune.myrhaug@oppdal.com